Werkingstoelagen 2022 aanvragen tegen 1 april 2023

Via de website van Stad Brugge kan je opnieuw de jaarlijkse toelagen voor jouw erkende sport- of ontspanningsvereniging aanvragen. Dit voor het afgelopen sportjaar 2022. Het gaat over deze vier toelagen:

 1. Werkingstoelage voor een ontspanningsvereniging
 2. Werkingstoelage voor een sportvereniging
 3. Jeugdtoelage
 4. Jeugdinfrastructuurtoelage (enkel voor ontvangers van een jeugdtoelage)

De aanvragen moeten tegen 1 april 2023 ingediend worden via onderstaande link. Dien je een aanvraag in tussen 1 april en 1 mei, dan word je dossier maar voor 50% betoelaagd. Na 1 mei kan je geen dossier meer indienen. Meer info en het reglement kan je raadplegen via de tweede link.

Er is voorlopig nog geen optie om de reeds ingevulde antwoorden tussentijds te bewaren. Je leest best eerst de voorbereidende tips alvorens de aanvraag in te vullen.

Indien je documenten, diploma’s of facturen wilt bijvoegen, kan dit ofwel via de knop onderaan het webformulier of via een WeTransfer-link. Geef de bestanden een logische en duidelijke benaming. Andere opslaginstrumenten (zoals Dropbox) worden niet aanvaard.

Voor verdere info, kan je ook steeds bij de stedelijke sportdienst terecht.

Sportieve groeten

Reminder… subsidies nieuwe initiatieven Brugge Sport

Nieuwe sporten leren kennen is het doel van Brugge Sport

Voor het zesde jaar op rij pakt de stad uit met ‘Brugge Sport’, een project waarbij nieuwe lokale sportinitiatieven aangemoedigd worden door subsidies.

In 2022 kon de stad acht innovatieve sportieve initiatieven subsidiëren. Bruggelingen kregen hierdoor de kans om met heel wat nieuwe of minder bekende sporten zoals waterpolo, exergaming, G-sporten,… kennis te maken. Volgend jaar wordt er opnieuw 25.000 euro uitgetrokken om Brugse organisatoren te ondersteunen om vernieuwende initiatieven te organiseren. En ook langer dan dat, want in het meerjarenprogramma van de stad zijn middelen voorzien om dit project tot 2025 te bestendigen. Het college beslist, op advies van een professionele jury, uiterlijk begin januari welke initiatieven weerhouden worden.

“Zowel inwoners van Brugge als Brugse organisaties kunnen een voorstel indienen” geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) nog mee. Meer info over de voorwaarden is te vinden op https://www.brugge.be/bruggesport

Geschreven door Bart Huysentruyt 07-10-22

Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen bij de Stad een subsidie aanvragen voor het uitwerken van een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied.

Om aanspraak te maken moet er voldaan worden aan het stedelijk reglement.

Online aanvragen kan vanaf 10 oktober en dit tot 1 december.

In te dienen uiterlijk 1 december via aanvraagformulier. De evenementen dienen plaats te vinden binnen de periode van 1 januari tot 31 december 2023. Online aanvragen

Kandidaturen Trofee van sportverdienste, Jeugdtrofee en Kampioenenhulde 2022

Volgend jaar vieren we de 60ste editie van de uitreiking van de Brugse Sportprijzen. Het wordt een speciale editie in de Stadsschouwburg op donderdag 20 april 2023. Noteer deze datum alvast in uw agenda. We hebben een leuke avond voor u in petto!

Naast de uitreiking van de Trofee van Sportverdienste maken we bekend wie dit jaar de Jeugdtrofee voor de meisjes en jongens mag ontvangen. Het verbond van Brugse Sportjournalisten duidt de Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van 2022 aan. Daarnaast huldigen we ook alle Brugse sporters die in de loop van 2022 een Belgische titel hebben behaald in de hoogste categorie of een podiumplaats op het Europees Kampioenschap, het Wereldkampioenschap, de Olympische of Paralympische Spelen.

We doen dan ook een warme oproep aan de Brugse sportverenigingen om hun kandidaten voor de verschillende sportprijzen door te geven aan de Sportdienst!  Indien zij in aanmerking komen, worden zij op gepaste manier in de bloemetjes gezet.

Opmerking: kandidaten voor sportman, sportvrouw en sportploeg kunnen niet worden voorgedragen.  Ze worden door de Brugse sportjournalisten verkozen.

1/ Trofee van Sportverdienste

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke en jarenlange verdienste in de sport. 

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de kandidatuurstelling en verkiezing, minstens 6 maand in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.
 3. Organisaties met maatschappelijke zetel te Brugge

2/ Jeugdtrofee

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke prestatie in de sport. 

Komen in aanmerking:

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die, minstens 6 maand bij de kandidatuurstelling en verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven.

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar. De persoon mag dus geen 18 jaar worden in het jaar van toekenning.

3/ Kampioenenhulde

Prestaties die gehuldigd worden onder de noemer ‘KAMPIOENENHULDE’:

 1. Belgische kampioenen op het hoogste niveau in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of het departement sport van de Vlaamse Overheid. Voor G-sporters in een discipline aanvaard door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).
 2. Podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, Wereld kampioenschap of Olympische Spelen in een sporttak erkend door het BOIC of BPC.
 3. Nationaal-, Europees-, Wereld- of Olympisch record gevestigd in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de in aanmerking komende prestatie, in het bevolkingsregister van de stad zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.

Procedure

Kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, de Jeugdtrofee en de Kampioenenhulde dienen vergezeld te zijn van volgende documenten:

 1. Naam, adres, geboortedatum en contactgegevens van de kandidaat.
 2. Een gedetailleerde beschrijving van de verdiensten en de sportdiscipline(s).
 3. De opgave van de kampioenen is te staven door bewijsstukken met vermelding van naam, voornaam en de behaalde titel of gevestigd record.
 4. Bij elke kandidatuur moet een recente digitale foto, in hoge kwaliteit (minstens 1Mb en 300dpi), worden aangeleverd.

Belangrijk: kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, Jeugdtrofee en opgaves van de Kampioenenhulde moeten ingediend worden vóór 31 december  2022.

Aanvragen kunnen eenvoudig online ingediend worden via volgende weblink:  https://www.brugge.be/uitreiking-sportprijzen-2022.

BELANGRIJK: ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET DE NODIGE BEWIJZEN IN BIJLAGE WORDEN AANVAARD.