G-sporter of G-sportploeg toegevoegd aan Brugse sportprijzen!

Elk jaar organiseert de sportdienst, in samenwerking met de sportraad, de uitreiking van de Brugse sportprijzen. Tijdens deze avond worden de verdienstelijke Brugse sporters in de bloemen gezet, kiezen de Brugse sportjournalisten de Sportvrouw, -man en ploeg van het jaar en worden de trofee van Sportverdienste en de Jeugdtrofee uitgereikt.

Vanaf dit jaar zal de Brugse Sportraad echter ook de trofee voor G-sporter (of G-sportploeg) van het jaar uitreiken. Die wordt ter beschikking gesteld als waardering voor het meest verdienstelijke G-team of individuele G-sporter voor haar/zijn jarenlange inzet, motivatie en bijdrage tot de groei en verdere ontwikkeling in een G-sporttak erkend door Sport Vlaanderen. Onder G-sport verstaan we de sporters met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. Meer informatie kun je vinden in het reglement in bijlage.

Ken je zo’n verdienstelijke G-sportieveling of G-team? Laat het ons weten via het online inschrijvingsformulier https://www.brugge.be/g-sporttrofee2023.

Zoals voorgaande jaren kunnen ook alle kampioenen (Belgische, Europese, Wereld, …) voorgedragen worden om gehuldigd te worden. Dat kan via volgend webformulier: https://www.brugge.be/g-sporttrofee2023

Tenslotte kan men de kandidaturen voor Trofee van Sportdienste en de Jeugdtrofee indienen via volgende link: https://www.brugge.be/jeugdtrofee-23     https://www.brugge.be/trofee-van-sportverdienste-23

Werkingstoelagen 2022 aanvragen tegen 1 april 2023

Via de website van Stad Brugge kan je opnieuw de jaarlijkse toelagen voor jouw erkende sport- of ontspanningsvereniging aanvragen. Dit voor het afgelopen sportjaar 2022. Het gaat over deze vier toelagen:

  1. Werkingstoelage voor een ontspanningsvereniging
  2. Werkingstoelage voor een sportvereniging
  3. Jeugdtoelage
  4. Jeugdinfrastructuurtoelage (enkel voor ontvangers van een jeugdtoelage)

De aanvragen moeten tegen 1 april 2023 ingediend worden via onderstaande link. Dien je een aanvraag in tussen 1 april en 1 mei, dan word je dossier maar voor 50% betoelaagd. Na 1 mei kan je geen dossier meer indienen. Meer info en het reglement kan je raadplegen via de tweede link.

Er is voorlopig nog geen optie om de reeds ingevulde antwoorden tussentijds te bewaren. Je leest best eerst de voorbereidende tips alvorens de aanvraag in te vullen.

Indien je documenten, diploma’s of facturen wilt bijvoegen, kan dit ofwel via de knop onderaan het webformulier of via een WeTransfer-link. Geef de bestanden een logische en duidelijke benaming. Andere opslaginstrumenten (zoals Dropbox) worden niet aanvaard.

Voor verdere info, kan je ook steeds bij de stedelijke sportdienst terecht.

Sportieve groeten

Reminder… subsidies nieuwe initiatieven Brugge Sport

Nieuwe sporten leren kennen is het doel van Brugge Sport

Voor het zesde jaar op rij pakt de stad uit met ‘Brugge Sport’, een project waarbij nieuwe lokale sportinitiatieven aangemoedigd worden door subsidies.

In 2022 kon de stad acht innovatieve sportieve initiatieven subsidiëren. Bruggelingen kregen hierdoor de kans om met heel wat nieuwe of minder bekende sporten zoals waterpolo, exergaming, G-sporten,… kennis te maken. Volgend jaar wordt er opnieuw 25.000 euro uitgetrokken om Brugse organisatoren te ondersteunen om vernieuwende initiatieven te organiseren. En ook langer dan dat, want in het meerjarenprogramma van de stad zijn middelen voorzien om dit project tot 2025 te bestendigen. Het college beslist, op advies van een professionele jury, uiterlijk begin januari welke initiatieven weerhouden worden.

“Zowel inwoners van Brugge als Brugse organisaties kunnen een voorstel indienen” geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) nog mee. Meer info over de voorwaarden is te vinden op https://www.brugge.be/bruggesport

Geschreven door Bart Huysentruyt 07-10-22

Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen bij de Stad een subsidie aanvragen voor het uitwerken van een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied.

Om aanspraak te maken moet er voldaan worden aan het stedelijk reglement.

Online aanvragen kan vanaf 10 oktober en dit tot 1 december.

In te dienen uiterlijk 1 december via aanvraagformulier. De evenementen dienen plaats te vinden binnen de periode van 1 januari tot 31 december 2023. Online aanvragen