Reminder… subsidies nieuwe initiatieven Brugge Sport

Nieuwe sporten leren kennen is het doel van Brugge Sport

Voor het zesde jaar op rij pakt de stad uit met ‘Brugge Sport’, een project waarbij nieuwe lokale sportinitiatieven aangemoedigd worden door subsidies.

In 2022 kon de stad acht innovatieve sportieve initiatieven subsidiëren. Bruggelingen kregen hierdoor de kans om met heel wat nieuwe of minder bekende sporten zoals waterpolo, exergaming, G-sporten,… kennis te maken. Volgend jaar wordt er opnieuw 25.000 euro uitgetrokken om Brugse organisatoren te ondersteunen om vernieuwende initiatieven te organiseren. En ook langer dan dat, want in het meerjarenprogramma van de stad zijn middelen voorzien om dit project tot 2025 te bestendigen. Het college beslist, op advies van een professionele jury, uiterlijk begin januari welke initiatieven weerhouden worden.

“Zowel inwoners van Brugge als Brugse organisaties kunnen een voorstel indienen” geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) nog mee. Meer info over de voorwaarden is te vinden op https://www.brugge.be/bruggesport

Geschreven door Bart Huysentruyt 07-10-22

Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen bij de Stad een subsidie aanvragen voor het uitwerken van een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied.

Om aanspraak te maken moet er voldaan worden aan het stedelijk reglement.

Online aanvragen kan vanaf 10 oktober en dit tot 1 december.

In te dienen uiterlijk 1 december via aanvraagformulier. De evenementen dienen plaats te vinden binnen de periode van 1 januari tot 31 december 2023. Online aanvragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *