Wat doen wij?

De sportraad is het adviesorgaan binnen stad Brugge waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties, die in de stad actief zijn op sportgebied, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren.

Om deskundig advies te kunnen verstrekken bij alle beleidsbeslissingen omtrent de sport moet de stedelijke sportraad vanuit de overheid alle informatie krijgen.

In samenwerking en in overleg met de lokale overheid moeten de deelnemers aan de participatieraden (algemene vergadering, raad van beheer en dagelijks bestuur) voor de sport enerzijds afstand kunnen nemen van de eigen sportvorm die ze vertegenwoordigen en anderzijds zich voortdurend documenteren omtrent de evolutie van het sportgebeuren ten einde zich neutraal, positief en met kennis van zaken te kunnen opstellen bij adviezen.

Natuurlijk is de communicatie tussen de sportbeoefenaars en het stadsbestuur het meest belangrijke element in de sportraad. alle behoeften en verzuchtingen van het sportpubliek kunnen immers vrij geuit worden in de sportraad. alle informatie, zowel van de overheid naar de sportverenigingen als andersom, moet in de sportraad besproken kunnen worden.

Voor meer inlichtingen kun je terecht in het secretariaat van de sportraad,” het huis van de Bruggeling” Frank Van Ackerpromenade 2 ( stationsplein) 8000 Brugge, sportraad@brugge.be.  

Algemeen Telefoonnummer 050-448800

Frank Moelaert

Voorzitter Brugse Sportraad