Reminder… subsidies nieuwe initiatieven Brugge Sport

Nieuwe sporten leren kennen is het doel van Brugge Sport

Voor het zesde jaar op rij pakt de stad uit met ‘Brugge Sport’, een project waarbij nieuwe lokale sportinitiatieven aangemoedigd worden door subsidies.

In 2022 kon de stad acht innovatieve sportieve initiatieven subsidiëren. Bruggelingen kregen hierdoor de kans om met heel wat nieuwe of minder bekende sporten zoals waterpolo, exergaming, G-sporten,… kennis te maken. Volgend jaar wordt er opnieuw 25.000 euro uitgetrokken om Brugse organisatoren te ondersteunen om vernieuwende initiatieven te organiseren. En ook langer dan dat, want in het meerjarenprogramma van de stad zijn middelen voorzien om dit project tot 2025 te bestendigen. Het college beslist, op advies van een professionele jury, uiterlijk begin januari welke initiatieven weerhouden worden.

“Zowel inwoners van Brugge als Brugse organisaties kunnen een voorstel indienen” geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) nog mee. Meer info over de voorwaarden is te vinden op https://www.brugge.be/bruggesport

Geschreven door Bart Huysentruyt 07-10-22

Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen bij de Stad een subsidie aanvragen voor het uitwerken van een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied.

Om aanspraak te maken moet er voldaan worden aan het stedelijk reglement.

Online aanvragen kan vanaf 10 oktober en dit tot 1 december.

In te dienen uiterlijk 1 december via aanvraagformulier. De evenementen dienen plaats te vinden binnen de periode van 1 januari tot 31 december 2023. Online aanvragen

Kandidaturen Trofee van sportverdienste, Jeugdtrofee en Kampioenenhulde 2022

Volgend jaar vieren we de 60ste editie van de uitreiking van de Brugse Sportprijzen. Het wordt een speciale editie in de Stadsschouwburg op donderdag 20 april 2023. Noteer deze datum alvast in uw agenda. We hebben een leuke avond voor u in petto!

Naast de uitreiking van de Trofee van Sportverdienste maken we bekend wie dit jaar de Jeugdtrofee voor de meisjes en jongens mag ontvangen. Het verbond van Brugse Sportjournalisten duidt de Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van 2022 aan. Daarnaast huldigen we ook alle Brugse sporters die in de loop van 2022 een Belgische titel hebben behaald in de hoogste categorie of een podiumplaats op het Europees Kampioenschap, het Wereldkampioenschap, de Olympische of Paralympische Spelen.

We doen dan ook een warme oproep aan de Brugse sportverenigingen om hun kandidaten voor de verschillende sportprijzen door te geven aan de Sportdienst!  Indien zij in aanmerking komen, worden zij op gepaste manier in de bloemetjes gezet.

Opmerking: kandidaten voor sportman, sportvrouw en sportploeg kunnen niet worden voorgedragen.  Ze worden door de Brugse sportjournalisten verkozen.

1/ Trofee van Sportverdienste

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke en jarenlange verdienste in de sport. 

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de kandidatuurstelling en verkiezing, minstens 6 maand in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.
 3. Organisaties met maatschappelijke zetel te Brugge

2/ Jeugdtrofee

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke prestatie in de sport. 

Komen in aanmerking:

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die, minstens 6 maand bij de kandidatuurstelling en verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven.

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar. De persoon mag dus geen 18 jaar worden in het jaar van toekenning.

3/ Kampioenenhulde

Prestaties die gehuldigd worden onder de noemer ‘KAMPIOENENHULDE’:

 1. Belgische kampioenen op het hoogste niveau in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of het departement sport van de Vlaamse Overheid. Voor G-sporters in een discipline aanvaard door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).
 2. Podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, Wereld kampioenschap of Olympische Spelen in een sporttak erkend door het BOIC of BPC.
 3. Nationaal-, Europees-, Wereld- of Olympisch record gevestigd in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de in aanmerking komende prestatie, in het bevolkingsregister van de stad zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.

Procedure

Kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, de Jeugdtrofee en de Kampioenenhulde dienen vergezeld te zijn van volgende documenten:

 1. Naam, adres, geboortedatum en contactgegevens van de kandidaat.
 2. Een gedetailleerde beschrijving van de verdiensten en de sportdiscipline(s).
 3. De opgave van de kampioenen is te staven door bewijsstukken met vermelding van naam, voornaam en de behaalde titel of gevestigd record.
 4. Bij elke kandidatuur moet een recente digitale foto, in hoge kwaliteit (minstens 1Mb en 300dpi), worden aangeleverd.

Belangrijk: kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, Jeugdtrofee en opgaves van de Kampioenenhulde moeten ingediend worden vóór 31 december  2022.

Aanvragen kunnen eenvoudig online ingediend worden via volgende weblink:  https://www.brugge.be/uitreiking-sportprijzen-2022.

BELANGRIJK: ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET DE NODIGE BEWIJZEN IN BIJLAGE WORDEN AANVAARD.

Open Brugs Kampioenschap sprange.

Gisteren vond, in een organisatie van de Koninklijke vereniging Sint Baafsschutters, het 12e Open Brugs Kampioenschap plaats voor luchtkarabijn sprange.

Eindelijk na 2 jaar pauze kon deze editie doorgaan.Om met de woorden van voorzitter Rik Van Belle te zeggen :” super mooi kampioenschap gehad”.Bedankt aan alle helpers (lees vrijwilligers)  en uiteraard  aan de schutters die deelnamen aan ons tornooi.De opkomst was groter dan verwacht. 

We bedanken tevens de schepen van sport Dhr Demon Franky en Henk Vanhoutte, Brugse Sportraad, om tijd vrij te maken om aanwezig te zijn.

De beste man, vrouw & ploeg

Heren vrijstaand : Gert De Craemere. Dames vrijstaand : Ine Van Belle. Ploeg vrijstaand : Koninklijke Vereniging Sint-Baafsschutters(Michael Van Ryckeghem)

Van links naar rechts : Vanhoutte Henk, Francine Ackx, Rik Van Belle, Michael Van Ryckeghem & schepen sport Franky Demon.

Geschreven door Francine Ackx

Lid van de Brugse Sportraad, 2022.09.25

Brugs kampioenschap open water 2022

Onder een stralende zon werd zaterdag 03 september 2022 het Brugs kampioenschap open water gehouden in de Lange rei te Brugge.
Dit is een uniek zwemparcours in de historische binnenstad van Brugge.
Er waren 131 deelnemers ingeschreven voor deze open water wedstrijd waarvan 44 die
zwommen voor het Brugs Kampioenschap.

Volgende personen zijn Brugs Kampioen in hun discipline:

Vrije slag Heren : Masyn Jasper (zwemclub Interbad)
Vrije slag Dames : De Waele Karlien
Schoolslag Heren : Chinitor Bruno (lange rei zwemmers)
Schoolslag Dames : Roose Stephanie