Kandidaturen Trofee van sportverdienste, Jeugdtrofee en Kampioenenhulde 2022

Volgend jaar vieren we de 60ste editie van de uitreiking van de Brugse Sportprijzen. Het wordt een speciale editie in de Stadsschouwburg op donderdag 20 april 2023. Noteer deze datum alvast in uw agenda. We hebben een leuke avond voor u in petto!

Naast de uitreiking van de Trofee van Sportverdienste maken we bekend wie dit jaar de Jeugdtrofee voor de meisjes en jongens mag ontvangen. Het verbond van Brugse Sportjournalisten duidt de Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van 2022 aan. Daarnaast huldigen we ook alle Brugse sporters die in de loop van 2022 een Belgische titel hebben behaald in de hoogste categorie of een podiumplaats op het Europees Kampioenschap, het Wereldkampioenschap, de Olympische of Paralympische Spelen.

We doen dan ook een warme oproep aan de Brugse sportverenigingen om hun kandidaten voor de verschillende sportprijzen door te geven aan de Sportdienst!  Indien zij in aanmerking komen, worden zij op gepaste manier in de bloemetjes gezet.

Opmerking: kandidaten voor sportman, sportvrouw en sportploeg kunnen niet worden voorgedragen.  Ze worden door de Brugse sportjournalisten verkozen.

1/ Trofee van Sportverdienste

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke en jarenlange verdienste in de sport. 

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de kandidatuurstelling en verkiezing, minstens 6 maand in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.
 3. Organisaties met maatschappelijke zetel te Brugge

2/ Jeugdtrofee

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke prestatie in de sport. 

Komen in aanmerking:

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die, minstens 6 maand bij de kandidatuurstelling en verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven.

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar. De persoon mag dus geen 18 jaar worden in het jaar van toekenning.

3/ Kampioenenhulde

Prestaties die gehuldigd worden onder de noemer ‘KAMPIOENENHULDE’:

 1. Belgische kampioenen op het hoogste niveau in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of het departement sport van de Vlaamse Overheid. Voor G-sporters in een discipline aanvaard door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).
 2. Podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, Wereld kampioenschap of Olympische Spelen in een sporttak erkend door het BOIC of BPC.
 3. Nationaal-, Europees-, Wereld- of Olympisch record gevestigd in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de in aanmerking komende prestatie, in het bevolkingsregister van de stad zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.

Procedure

Kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, de Jeugdtrofee en de Kampioenenhulde dienen vergezeld te zijn van volgende documenten:

 1. Naam, adres, geboortedatum en contactgegevens van de kandidaat.
 2. Een gedetailleerde beschrijving van de verdiensten en de sportdiscipline(s).
 3. De opgave van de kampioenen is te staven door bewijsstukken met vermelding van naam, voornaam en de behaalde titel of gevestigd record.
 4. Bij elke kandidatuur moet een recente digitale foto, in hoge kwaliteit (minstens 1Mb en 300dpi), worden aangeleverd.

Belangrijk: kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, Jeugdtrofee en opgaves van de Kampioenenhulde moeten ingediend worden vóór 31 december  2022.

Aanvragen kunnen eenvoudig online ingediend worden via volgende weblink:  https://www.brugge.be/uitreiking-sportprijzen-2022.

BELANGRIJK: ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET DE NODIGE BEWIJZEN IN BIJLAGE WORDEN AANVAARD.

Open Brugs Kampioenschap sprange.

Gisteren vond, in een organisatie van de Koninklijke vereniging Sint Baafsschutters, het 12e Open Brugs Kampioenschap plaats voor luchtkarabijn sprange.

Eindelijk na 2 jaar pauze kon deze editie doorgaan.Om met de woorden van voorzitter Rik Van Belle te zeggen :” super mooi kampioenschap gehad”.Bedankt aan alle helpers (lees vrijwilligers)  en uiteraard  aan de schutters die deelnamen aan ons tornooi.De opkomst was groter dan verwacht. 

We bedanken tevens de schepen van sport Dhr Demon Franky en Henk Vanhoutte, Brugse Sportraad, om tijd vrij te maken om aanwezig te zijn.

De beste man, vrouw & ploeg

Heren vrijstaand : Gert De Craemere. Dames vrijstaand : Ine Van Belle. Ploeg vrijstaand : Koninklijke Vereniging Sint-Baafsschutters(Michael Van Ryckeghem)

Van links naar rechts : Vanhoutte Henk, Francine Ackx, Rik Van Belle, Michael Van Ryckeghem & schepen sport Franky Demon.

Geschreven door Francine Ackx

Lid van de Brugse Sportraad, 2022.09.25

Brugs kampioenschap open water 2022

Onder een stralende zon werd zaterdag 03 september 2022 het Brugs kampioenschap open water gehouden in de Lange rei te Brugge.
Dit is een uniek zwemparcours in de historische binnenstad van Brugge.
Er waren 131 deelnemers ingeschreven voor deze open water wedstrijd waarvan 44 die
zwommen voor het Brugs Kampioenschap.

Volgende personen zijn Brugs Kampioen in hun discipline:

Vrije slag Heren : Masyn Jasper (zwemclub Interbad)
Vrije slag Dames : De Waele Karlien
Schoolslag Heren : Chinitor Bruno (lange rei zwemmers)
Schoolslag Dames : Roose Stephanie

Nieuwe UBO-consequenties

Sinds 1 september deelt de overheid boetes uit aan vzw’s waarvan het UBO-register niet in orde is. Sinds kort kan het ook zijn dat de bank de gegevens van jouw vereniging nakijkt. Als je het UBO-register niet correct invult, dan kunnen de rekeningen van jouw club geblokkeerd worden. Vermijd dit en breng het in orde! 

Wat is dat nu weer, het UBO-register?

Het is een register waar alle ‘uiteindelijke begunstigden‘ (Ultimate Beneficial Owners) van een vennootschap of vzw genoteerd staan. Een vzw moet dus concreet informatie met alle officiële bestuurders naar het UBO-register sturen.

De wet is sinds 2017 van kracht en heeft als doel om antiwitwaspraktijken te bestrijden. De overheid vraagt daarom actuele informatie op bij alle juridische entiteiten over hun uiteindelijke begunstigden.Vanaf 2021 vereist het UBO-register dat alle vzw’s jaarlijks de informatie daarin bevestigen. Je dient daarvoor een document in als bewijs of je kan linken met het Belgisch Staatsblad. Als wettelijk vertegenwoordiger ontvang je een melding in de eBox als waarschuwing voor deze verplichting.

Meer info via de link:

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/breng-jouw-ubo-register-in-orde-en-vermijd-problemen