Kandidaturen Trofee van sportverdienste, Jeugdtrofee en Kampioenenhulde 2022

Volgend jaar vieren we de 60ste editie van de uitreiking van de Brugse Sportprijzen. Het wordt een speciale editie in de Stadsschouwburg op donderdag 20 april 2023. Noteer deze datum alvast in uw agenda. We hebben een leuke avond voor u in petto!

Naast de uitreiking van de Trofee van Sportverdienste maken we bekend wie dit jaar de Jeugdtrofee voor de meisjes en jongens mag ontvangen. Het verbond van Brugse Sportjournalisten duidt de Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van 2022 aan. Daarnaast huldigen we ook alle Brugse sporters die in de loop van 2022 een Belgische titel hebben behaald in de hoogste categorie of een podiumplaats op het Europees Kampioenschap, het Wereldkampioenschap, de Olympische of Paralympische Spelen.

We doen dan ook een warme oproep aan de Brugse sportverenigingen om hun kandidaten voor de verschillende sportprijzen door te geven aan de Sportdienst!  Indien zij in aanmerking komen, worden zij op gepaste manier in de bloemetjes gezet.

Opmerking: kandidaten voor sportman, sportvrouw en sportploeg kunnen niet worden voorgedragen.  Ze worden door de Brugse sportjournalisten verkozen.

1/ Trofee van Sportverdienste

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke en jarenlange verdienste in de sport. 

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de kandidatuurstelling en verkiezing, minstens 6 maand in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.
 3. Organisaties met maatschappelijke zetel te Brugge

2/ Jeugdtrofee

Deze trofee wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor een uitzonderlijke prestatie in de sport. 

Komen in aanmerking:

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die, minstens 6 maand bij de kandidatuurstelling en verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven.

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar. De persoon mag dus geen 18 jaar worden in het jaar van toekenning.

3/ Kampioenenhulde

Prestaties die gehuldigd worden onder de noemer ‘KAMPIOENENHULDE’:

 1. Belgische kampioenen op het hoogste niveau in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of het departement sport van de Vlaamse Overheid. Voor G-sporters in een discipline aanvaard door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC).
 2. Podiumplaatsen op het Europees kampioenschap, Wereld kampioenschap of Olympische Spelen in een sporttak erkend door het BOIC of BPC.
 3. Nationaal-, Europees-, Wereld- of Olympisch record gevestigd in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) of Belgisch Paralympisch Comité (BPC).

Komen in aanmerking :

 1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de in aanmerking komende prestatie, in het bevolkingsregister van de stad zijn ingeschreven.
 2. Erkende Brugse sportvereniging.

Procedure

Kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, de Jeugdtrofee en de Kampioenenhulde dienen vergezeld te zijn van volgende documenten:

 1. Naam, adres, geboortedatum en contactgegevens van de kandidaat.
 2. Een gedetailleerde beschrijving van de verdiensten en de sportdiscipline(s).
 3. De opgave van de kampioenen is te staven door bewijsstukken met vermelding van naam, voornaam en de behaalde titel of gevestigd record.
 4. Bij elke kandidatuur moet een recente digitale foto, in hoge kwaliteit (minstens 1Mb en 300dpi), worden aangeleverd.

Belangrijk: kandidaturen voor de Trofee van Sportverdienste, Jeugdtrofee en opgaves van de Kampioenenhulde moeten ingediend worden vóór 31 december  2022.

Aanvragen kunnen eenvoudig online ingediend worden via volgende weblink:  https://www.brugge.be/uitreiking-sportprijzen-2022.

BELANGRIJK: ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET DE NODIGE BEWIJZEN IN BIJLAGE WORDEN AANVAARD.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *