Samenwerking Howest met stad Brugge

Sinds de oprichting van de studierichting Sport en Bewegen in HOWEST Brugge heeft de sportdienst van de stad verschillende nieuwe projecten kunnen realiseren ten behoeve van de Brugse bevolking: het begeleidingstraject ‘Op naar Dwars door Brugge’, het Beweeg- en Lifestylecoachingproject voor de stadsmedewerkers, stages voor senioren (zowel in de seniorensportacademie als de seniorensportnamiddagen), Expert Classes, SportKompas, …

Deze samenwerkingen verliepen tot nu toe altijd ad hoc: er werd ingespeeld op tijdelijke opportuniteiten waardoor de sportdienst een nieuw aanbod kon realiseren en studenten kregen zo een werkplaatsgerichte stage. Een win-win situatie voor beide partijen dus, maar er was geen visie naar de toekomst toe. Hier komt vanaf 2020 verandering in want de stad en HOWEST Brugge gaan een overeenkomst aan waarbij op een structurele manier zal samengewerkt worden.

Startend van een nulmeting zal HOWEST onderzoeken hoe de sport- en beweegparticipatie bij Bruggelingen verhoogd kan worden. Op basis van dit onderzoek zullen er prioriteiten per buurt en doelgroep opgemaakt worden die dan, in overleg met de stad, naar initiatieven vertaald zullen worden rekening houdend met het beleidsprogramma 2019-2024. Concrete acties zullen per werkjaar bepaald worden in samenspraak met studenten, onderzoekers, beleidsmensen en de sportdienst, die worden op een tijdslijn geplaatst en gekoppeld aan het academiejaar en de jaarplanning van de stad. Concrete voorbeelden hiervan zijn: Innovatieve sportsessies in de Sportinnovatiecampus, sport voor personeel van de Groep Brugge (stad, OCMW en politie), ondersteuning Buitenspeeldag, gezondheidsdag arbeidszorgmedewerkers Brugge, organisatie naschoolse sportactiviteiten, …

Doel van deze samenwerking is niet enkel het blijvend en duurzaam activeren van de Bruggeling, maar ook het efficiënter inzetten van de aanwezige kennis en knowhow bij zowel de stad Brugge als bij HOWEST. Het beleidsprogramma van de stad haalt het ook aan: we willen optreden als regisseur voor een gedifferentieerd beweegaanbod en gaan actief op zoek naar samenwerkingen waarbij we een win-win situatie kunnen creëren voor beide partijen.

Om dit alles mogelijk te maken stelt de stad jaarlijks een toelage van €50.000 ter beschikking van HOWEST waarmee zij een projectcoördinator kunnen aanwerven die de analyse zal vertalen naar concrete acties, de stadsdienst(en)ontzorgt in het opzetten van deze acties, zorgt voor kwaliteitswaarborging en een jaarlijkse evaluatie van het ganse gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *